EAN14

EAN-14, även kallad ITF-14 eller DUN-14, är ett artikelnummer som består av 14 siffror, varav den första siffran anger en s.k. förpackningslogistisk variant (utgörs av någon av siffrorna 1-8) samt EAN-13 numret. Märk dock att kontrollsiffran måste räknas om med hänsyn tagen till koden för den logistiska varianten.
Utöver detta finns inga regler för hur den ensiffriga logistiska varianten ska anges. Syftet är inte att åstadkomma någon form av klassificering men väl att skapa ett unikt 14-ställigt artikelnummer.

EAN14.jpeg

Den är kraftigare (bredare modulstreck) och också enklare uppbyggd, varför den lättare kan användas för tryckning eller bläckstrålesprutning direkt på grovt material såsom kartong eller liknande, som normalt kräver en etikett om man märker med EAN-128 symbolen.

Läs mera om märkning av ytterförpackning här.