Applog- autoID experter sedan 2002

Applog (Applied Logistics Sweden AB) etablerades 2002 med ambitionen att hjälpa företag till framgångsrik informationshantering i sina affärs- och verksamhetsprocesser. Detta innebär att vi ser till att information snabbt kan samlas in på ett säkert sätt och spridas till rätt användare vid rätt tidpunkt. Vi bistår dagligen företag med produkter, idéer och koncept för informationshantering främst inom områdena logistik, Auto ID och mobila applikationer. Vi är dedikerade, kunniga, snabba, flexibla, proaktiva och engagerade. Din upplevelse av processen skall vara enligt dessa ledord.

Genom vårt nätverk av marknadsledande tillverkare ser vi till att varje projekt får rätt utrustning. Vi är premiumpartner med bland annat Zebra & Honeywell, Datalogic med flera. Det innebär, utöver att vi har väldigt goda relationer, att vi har mycket goda kunskaper samt innehar produktcertifieringar och hanterar stora volymer av deras produktportfölj.


 

Vi har egna servicetekniker som alltid är hjälper till om/när det krävs. Som organisation lever vi på relationer och relationsbaserad försäljning. Vi är vana vid att hantera större installationer, utrullningar/avrop och projekt. Det faller tillbaka på att vi har mycket goda relationer med både tillverkare och distributörer och planerar först och implementerar därefter. Under resans gång har vi löpande avstämningar, både med kund och tillverkare/distributör.

 

Vi kan det vi håller på med, strävar alltid mot att kunderna får rätt lösning och är nöjda med hela upplevelsen. Det innebär att du både här och nu, samt framledes, kommer kunna kontakta oss med frågor, funderingar, bolla idéer med mera. Vi kommer göra vad vi kan för att tillmötesgå och/eller styra dig rätt i processen. Tillsammans ser vi till att din information når fram till rätt användare på ett säkert sätt, vid rätt tidpunkt. Vi kallar detta för informationslogistik. 

 

Produkter som vi erbjuder våra kunder är:  etikettskrivarehanddatorertruckdatorerstreckkodsläsareetikettprogram, samt etiketter och färgband.

 

Varmt välkommen till oss på Applog.