Streckkodsguide för ytterförpackningar

Med ytterförpackning avses här en standardiserad förpackning som, förutom att sammanhålla och skydda ett antal artiklar under transport och distribution, också är en beställningsbar enhet.
Kom ihåg att alla förpackningar som kan beställas, levereras och faktureras skall ha unika identiteter (ett artikelnummer) och vara försedda med en streckkod för automatisk avläsning.

 

Sammanfattade råd vid ytteremeballagemärkning.

Identifiera alla förpackningsvarianter.
Varje beställningsbar enhet skall ha ett unikt nummer.
Numrera varje beställningsbar enhet med EAN-128, EAN-14 eller EAN-13.

Använd:
EAN-14 för en enkel och billig lösning för ytterförpackningar som enbart är distributionsenhet och inte behöver annan streckkodad information än artikelnumret.
GS1-128 när ytterligare information t.ex. antal, datum eller batchnummer utöver artikelnumret skall streckkodsmärkas.
EAN-13 bör användas på ytterförpackningar som passerar EAN-läsande utgångskassor.

 

Streckkodsmärkning på ytterförpackningar

Tre olika streckkodstyper kan användas på ytterförpackningarna, EAN-13 och EAN-14 (ITF14 Interleaved Two of Five) och GS1-128. En egenskap hos streckkoden EAN-13 är att den har fyra olika streckbredder, varför den kräver goda tryckförhållanden för att bli läsbar. Mindre känslig är ITF14, som bara har två streckbredder och därför klarar att tryckas och till och med bläckstrålesprutas direkt på t.ex. wellpapp. GS1-128 kräver ungefär lika goda tryckförhållanden som EAN-13.

Om man har möjlighet att genomföra en kartläggning av tryckkvalitén kan man naturligtvis försöka trycka EAN-13 eller GS1-128 streckkoden direkt på kartongen. Bra förutsättningar och bra handlag är förutsättning för godkänt resultat.

Skälet för val av GS1-128 har inte med tryckbarheten att göra. I stället handlar det om behovet av ytterligare streckkodad information utöver artikelnummer, t.ex. antal, förpackningsdatum, bäst före datum, olika typer av spårbarhetsnummer, batchnummer, serienummer eller dylikt. Denna ytterligare information för streckkodning kan förses enbart med användning av GS1-128.
Inom ett flertal branscher är GS1-128 ett krav för märkning av tex pallar.

Anledningen till förekomsten av så många former av numrering och märkning av ytterförpackningarna är att EAN-systemet utvecklats succesivt och att etablerade metoder allteftersom fått fäste i olika miljöer. Därför har det inte varit lämpligt att eliminera de gamla metoderna. Handeln, både grossistledet och varumottagningen i butikerna, har därför förbundit sig att acceptera de existerande typerna av märkning (EAN-13 och EAN-14/ITF14) med EAN-nummer och EAN-streckkoder.