RFID

RFID är en bred term som omfattar tekniker som använder radiofrekvensvågor för automatisk identifiering av objekt. Grundstrukturen hos RFID-systemet består av ett mikrochip försedd med en antenn. Inom detta chip finns ett serienummer, även kallat EPC-kod, som fungerar som en unik identifierare för objektet.

216 Produkt/er
Arrow icon

RFID, eller radiofrekvens identifiering, är en teknologi som använder radiofrekvensvågor för att automatiskt identifiera objekt. Den består av ett mikrochip med en antenn, innehållande ett serienummer (EPC-kod) och andra relevanta uppgifter om objektet. När antennerna kommunicerar med en läsare överförs koden till en databas där objektinformationen lagras.

Det finns olika frekvenser inom RFID-systemen, såsom lågfrekvens (125 kHz), högfrekvens (13,56 MHz), ultra-högfrekvens (865-868 MHz) och mikrovågor (2,45 GHz). Valet av frekvens är avgörande eftersom radiovågorna reagerar olika i olika miljöer och applikationer.

 

RFID skiljer sig från streckkoder genom att det inte kräver fri sikt. Medan streckkoder kräver manuell scanning av varje objekt, kan en RFID-läsare automatiskt skanna alla taggar inom en viss radie. Dessutom är RFID-taggarna mer hållbara och lämpar sig för tuffare miljöer, medan streckkoder kan skadas. RFID möjliggör också intelligenta system utan mänsklig involvering, vilket är en annan skillnad gentemot streckkoder. Sammantaget är RFID och streckkoder olika verktyg som kan användas för olika ändamål och i olika typer av applikationer.