Code128

En linjär kod som kräver lite utrymme och har hög säkerhet. Code128 är därför ett bättre alternativ än Code 39 och Interleaved 2 of 5 när man ska använda en endimensionell streckkod. 

En variant är GS1-128, som är baserad på Code128 men har en unika flagga och riktlinjer om hur informationen i koden ska vara organiserat.


Streckkodstypen Code128 har fått namnet genom att den hanterar de första 128 tecknen i ASCII tabellen. Code128 är en kompakt kod med hög densitet och använder fyra olika bredder på streck och mellanrum. 

Varje streckkodstecken (block av streck) är uppbyggd av 3 streck och 3 mellanrum med 4 olika tjocklekar (1,2,3 eller 4 x det smala strecket). Undantaget är stopptecknet som innehåller ett extra streck på slutet. Trots att streckkodstypen kan innehålla 128 ASCII-tecken har den endast 102 streckkodstecken samt start- och stopptecken. Varje streckkodstecken kan symbolisera olika datatecken, vilket beror på att det finns en uppdelning i tre olika teckenuppsättningar A, B och C. Vilken tabell som används styrs av ett styrtecken som ligger med i streckkoden. Man kan i en streckkod flera gånger växla mellan de olika tabellerna.

  • 128A (Code Set A) – ASCII tecken 00 till 95 (0–9, A–Z kontrollkoder), specialtecken och FNC 1–4
  • 128B (Code Set B) – ASCII tecken 32 to 127 (0–9, A–Z, a–z), specialtecken och FNC 1–4
  • 128C (Code Set C) – 00–99 (ett tecken motsvarar 2 st siffror) och FNC1

Code128.jpeg