Streckkodsläsare

Streckkodsläsare benämns också streckkodsscanner eller streckkodsskanner. På engelska benämns de barcode reader. Streckkodsläsaren är gjord för att optiskt läsa och tolka tryckta eller utskrivna streckkoder samt att sända informationen i streckkoden till en dator. Streckkodsläsaren belyser koden och registrerar skillnaderna i ljuset som reflekteras tillbaka av de vita och svarat fälten i koden. Eftersom streckkodsläsaren endast fångar och översätter streckkoden till siffror och/eller bokstäver som finns i koden krävs en dator som dessa sänds till så att program och databas i datorn kan använda innehållet i koden för att presentera en mer meningsfull information.

För att ansluta streckkodsläsaren till en dator används ett antal olika interface eller kablar. Den vanligaste kabeln som används för att ansluta streckkodsläsaren till en dator idag är med USB kabel. Det finns också kablar för att ansluta streckkodsläsaren med PS/2 (tangentbords) kabel. Med RS232 kabel ansluts streckkodsläsaren till datorns seriella port. I detta fall behövs vanligen också ett strömaggregat för att spänningsmata streckkodsläsaren. Vid anslutning av streckkodsläsaren med RS232 kabel behöver man dessutom ha någon form av programvara på datorn för att avläsa informationen som streckkodsläsaren skickar till serieporten på datorn. Det finns även streckkodsläsare som överför informationen trådlöst med radioteknik / bluetooth till datorn. Förutom ovanstående kablar finns det ett stort utbud av specialkablar för en del modeller av streckkodsläsare.

Det finns flera olika tekniker som används för att avläsa streckkoden med en streckkodsläsare.

Streckkodsläsare med laserteknik använder en laserstråle som ger ett smalt och distinkt streck för avläsning av streckkoden.

Streckkodsläsare med CCD teknik benämns också CCD linjär imager, använder en teknik med CCD dioder som ger en bredare ljusstråle jämfört med en streckkodsläsare av lasertyp, för att avläsa streckkoderna.

För att avläsa så kallade 2D koder använder man streckkodsläsare som benämns 2D imager eller image läsare. En streckkodsläsare av denna typ läser av streckkoden med en kamera och analyserar bilden för att tolka streckkoden. Dessa streckkodsläsare kan också läsa vanliga 1D streckkoder och i vissa fall också ta och lagra bilder.

Exempel på 1D streckkod - code 128

Code128.jpeg

Exempel på 2D streckkod - Datamatrix

Datamatrix.jpeg

För att välja rätt modell och typ av streckkodsläsare är det bra om man känner till följande:

  • Vilken typ av streckkoder som streckkodsläsaren ska kunna avläsa, 1D koder 2D koder.
  • Hur streckkodsläsaren ska anslutas, detta för att kunna välja rätt typ av kabel för anslutning av streckkodsläsaren
  • Läsavståndet, det vill säga vilket avstånd som behövs mellan streckkodsläsaren och streckkoden då man avläser koden. Avståndet är beroende på storlek och upplösning på koden. För vissa modeller av streckkodsläsare finns det varianter som klara koder med särskilt liten upplösning ( bredden på strecken i koderna ).

 

Här hittar du mer information om streckkodsläsare, skanner eller scanners