Färgband, YMCKO. Kostnadseffektiv variant av fyrfärgsbandet där enbart en halv kortbredd blir i fyrfärg, men hela kortets bredd kan få svart text och overlay. Skrivaren allokerar automatiskt placeringen av färgdelen där kortdesignen så kräver, vilket t.ex. kan vara ett fotografi och/eller en logga som då tillsammans maximalt får ta upp en halv kortbredd på ett passerkort, ID-kort eller liknande. Till Primacy-2. Räcker till 400 kortsidor