TT, 101*150mm, ytterdiameter 127mm, bobin 38mm, papper
Etiketten har ett all-round adhesiv, servicetemperatur -40°C till +70°C, appliceringstemperatur min. -10°C.