PDF417

PDF417.jpeg

En så kallad tvådimensionell kod. Det kan finnas upp mot 2000 alfanumeriska tecken eller en tätskriven A4 sida i en PDF417 kod.
Fördelarna med PDF 417 är bl.a. mycket hög säkerhet, hög lagringskapacitet. Koden har snabbt fått ett brett användningsområde.
Vanliga applikationer för PDF 417 är: elektronikindustrin, programmering av automatiserad utrustning, arbetsbeskrivningar, ID-kort, transporter fraktsedels- och följesedelsinformation m.m.

Koden är självverifierande och självkorrigerande, vilket innebär att den genom sin algoritm kan rekonstruera felaktiga kodord och trots en skadad kod finns möjlighet att tyda hela innehållet. Användaren kan själv välja mellan 9 olika säkerhetsnivåer, där den högsta nivån tillåter att 60% av streckkoden är förstörd eller saknas.
För att spara utrymme kan man välja att trunkera koden. Koden går att anpassa efter den yta som finns tillgänglig.

 

+ Kan innehålla mera information än en vanlig streckkod.

+ Kan läsas med de flesta 1-D streckkodsläsare

- Är mera utrymmeskrävande än andra 2-D koder, ex. Datamatrix och QR-code.