Kategorisida för etikettskrivare

Etikettskrivare

Etikettskrivare i olika modeller för utskrift från små till stora volymer av etiketter i olika verksamheter och miljöer. Etikettskrivare används för att skriva ut olika typer av etiketter för märkning inom flertalet branscher.

Välj fabrikat av etikettskrivare för att visa respektive tillverkares produkter.

Labelprinter

Etikettskrivare eller labelprinter som de också benämns används för att skriva ut olika typer av etiketter för märkning. Etikettskrivare kan också användas för att skriva ut kvitton på tunnare papper och för att skriva ut biljetter eller s.k. tags på tjockare pappersmaterial. Etikettskrivare finns i en mängd olika utföranden beroende på användningsområden, utskriftsstorlek och kapacitet. Det finns också modeller av etikettskrivare för såväl mobilt som stationärt bruk.

Varierande teknik för etikettskrivare

Det finns två olika typer av utskriftstekniker som används av etikettprinters. DirektTermo ( DT ) där skrivhuvudet värmer etikettmaterialet direkt, detta är då värmekänsligt och färgas av etikettskrivarens skrivhuvuds värme. Den andra tekniken som används av etikettskrivare kallas för TermoTransfer ( TT ). Med termotransfer teknik har man ett färgband ( termotransferband ) i etikettskrivaren som värms av skrivhuvudet och i sin tur då avger färgmaterial på etiketten som i detta fall inte är värmekänslig.

Jämförelse mellan etikettskrivare för Direkttermo ( DT ) och etikettskrivare för TermoTrasfer ( TT )

 

Direkttermo ( DT )  

 • Värmekänsligt Etikettmaterial
 • Inget Färgband, enklare hantering
 • Kort livslängd max 12 månader, bleknar efterhand
 • Känsligt för nötning och miljöpåverkan
 • Lämpligt för exempelvis transportetiketter
 • Enklare mekanik, inget färgband
 • Enbart utskrift på termopapper

 

TermoTransfer ( TT )

 • Ej värmekänsligt etikettmaterial
 • Kräver färgband ( nästan alltid svart )
 • Lång livslängd, beständigt tryck
 • Tål nötning, solljus och kemiska vätskor ( beroende på material )
 • Lämpligt för exempelvis produktmärkning
 • Högre ljudnivå med färgband
 • Utskrift på en mängd olika material som exempelvis Papper, plastfilm och metallfolie m.m.

 

Etikettmaskin

En TermoTransfer etikettskrivare (TT) kan alltid också skriva på DirektTermoetiketter (DT) medan en etikettskrivare avsedd för enbart DirektTermo (DT) inte kan skriva med färgband.

Utskriftsupplösning på etikettskrivare

Beroende på modell av etikettskrivare kan man välja mellan olika upplösningar för utskrifterna och på skrivhuvudet.

De flesta industriapplikationer är anpassade för utskrift med en etikettskrivare som har en upplösning på 200 dpi ( kallas ibland också för 203 dpi eller 8 dot ). Det är därför inte alltid som en högra upplösning på etikettskrivaren ger en bättre utskrift. Den högre upplösningen 300 dpi ( 12 dot ) på en etikettskrivare kan vara fördelaktig då man skriver ut mycket små etiketter eller bilder. Vid utskrift av 2D koder som PDF417, Data Matrix och Maxi Code kan det också vara motiverat med en högre upplösning. Det finns också vissa etikettskrivare som kan fås med ytterliggare högre upplösning på 400 dpi och 600 dpi, dessa etikettskrivare används i speciella fall då man har mycket höga krav på upplösningen.