RFID information

Radiofrekvensvågor för att automatiskt identifiera objekt

125kHz / 13.56MHz / 865-868MHz / 2.45GHz

 

Vad är RFID?
Radiofrekvens identifiering, eller RFID, är en allmän term för tekniker som utnyttjar radiofrekvensvågor för att automatisk identifiera objekt.
RFID består av ett microchip utrustat med en antenn. Detta chip innehåller ett serienummer (EPC-kod) som kan identifiera ett objekt, samt övrig kritisk information som t.ex tillstånd. När denna antenn kommunicerar med en läsare överförs koden till internet eller företagets databas där objektinformationen ligger lagrad.

 

 

Vad är för skillnad på låg-, hög- och ultra- höga frekvenser?
RFID systemen använder många olika frekvenser, men de vanligaste är låg- 125kHz, hög- 13.56MHz och UHF 865-868MHz samt microvågor 2.45GHz. Radiovågorna reagerar på olika sätt på olika frekvenser, därför är det viktigt att välja rätt frekvens för sin speciella applikation i dess unika miljö.

Är RFID bättre än streckkoder?
RFID är inte nödvändigtvis bättre utan kan utnyttjas för andra syften och i andra typer av applikationer än streckkoder. Den största skillnaden är att streckkoder kräver fri sikt, vilket idag innebär manuell scanning av varje objekt, medan RFID-läsaren automatiskt scannar alla taggar inom en viss radie.
Dessutom kan streckkoder skadas vilket gör RFID-taggarna ytterst användbara i tuffare miljöer. Smarta RFID applikationer kan även skapa intelligenta system som fungerar utan mänsklig involvering.

Vad är EPC?
Istället för att refera till en produktklass, som t.ex UPC (Universal product code) och streckkoder, så kan EPC (Electronic Product Code) referera till varje instans av ett objekt. EPC, som består av 96 bitar, kan därför unikt identifiera varje produkt, till skillnad från streckkoder som endast identifierar licensägare och objektklass.
 


Standards för RFID EPCglobal

  • I kedjan från objekt till databas finns många länkar.
  • UID ska lagras i en tagg
  • Objekt ska ha en unik identitet (UID)
  • Taggen ska ha vissa egenskaper
  • Taggen ska kunna prata med en läsare (och/eller skrivare)
  • Läsaren ska kopplas till en kontrollenhet, som ska begripa vad sägs
  • Kontrollenheten ska meddela bakomliggande systemet
  • Samtliga punkter är kandidater för standardisering. Vissa är kritiska, andra bara önskvärda.

 

 

TIPS FÖR MAXIMAL FRAMGÅNG MED RFID

Nu när EPCglobal har godkänt det nya Klass 1 Generation 2 (Gen 2) RFID-protokollet kan fler företag införa RFID-system för att effektivisera sin distribution och lagerhantering. Zebra Technologies som är världsledande på utskriftslösningar till företag och med tio års erfarenhet av RFID, ger här sina tio bästa tips till företag på hur de ska optimera sina utskrifter av RFID-etiketter.

 

1. Välj rätt sorts taggar till din skrivare/kodare - Att matcha taggen och etiketterna med både skrivare och användningsområde är avgörande för en lyckad RFID-lösning. Överföringshastigheten av data, minne, utformning av antenn och möjlighet att skriva på etiketten är faktorer som måste utvärderas för att kunna vara säker på att taggen gör det den ska. Dessutom kan skilda tillverkare av taggar tolka specifikationer på olika sätt, eller göra egna tillägg med både nödvändiga eller ovidkommande funktioner. Be din leverantör rekommendera de taggar som fungerar bäst med deras föreslagna skrivare/kodare.

 

2. Testa ett litet parti av RFID-etiketter innan köp av stor volym - Det är viktigt att din etikettkonverterare får specifikationer för placeringen av transpondern innan tillverkningen av de smarta etiketterna påbörjas. Testa en mindre mängd noggrant för att säkerställa att etiketterna möter dina krav - innan du lägger en stor order.

 

3. Förvara RFID-etiketterna i rätt temperatur - RFID-etiketter kan lagras i temperaturer på mellan 15.5°C och 85°C. Exponering av elektrostatiska urladdningar kan påverka taggens prestanda och för att minimera risken kan man i miljöer med låg fuktighet använda antistatiska mattor eller kläder.

 

4. Utbildning viktigt för framgångsrika utskrifter - Genom att utbilda personalen i de optimala inställningarna för skrivaren/kodaren och dess funktioner så minimeras risken för felaktigheter.

 

5. Kalibrering av skrivaren/kodaren säkerställer korrekta taggar - Det är viktigt att skrivaren/kodaren har de korrekta måtten på avståndet mellan taggarna innan den kodar de smarta etiketterna. Varje gång skrivaren laddas med en ny omgång etiketter ska den kalibreras om det inte är så att skrivaren är programmerad till att använda just dessa etiketter. Skrivare/kodare med en funktion för automatisk kalibrering förenklar proceduren.

 

6. Undvik etiketter som innehåller folie eller metall - Eftersom metall reflekterar radiovågor och därmed hindrar RFID-signaler ska det undvikas i största möjliga mån. Etiketter som innehåller folie eller metallbläck kan förhindra en lyckad kodning och kraftigt minska räckvidden för avläsning.

 

7. Se upp för vätskor - Vatten och andra vätskor kan absorbera RFID-signaler och därmed begränsa räckvidden eller helt förhindra taggen från att läsas. Vissa sorters självhäftande etiketter absorberar fukt från omgivningen och kan därmed orsaka problem.

8. Separera RFID-utrustningen - Det kan uppstå störningar om RFID-utrustning placeras för nära varandra. Det är viktigt att ha tillräckligt med utrymme mellan skrivaren/kodaren och andra RFID-produkter som delar samma frekvens, till exempel antenner, läsare, WLAN eller till och med andra skrivare/kodare.


9. Använd mjukvara som larmar om problem - Optimalt så ska kodning och utskrifter fungera utan problem, men tyvärr händer det att skrivaren/kodaren inte kodar vid första försöket. Genom att ha en tålig skrivare och en programvara som larmar direkt vid problem minskar risken att mindre störningar orsakar allvarliga konsekvenser.

 

10. Placera de smarta etiketterna på bästa möjliga plats - I en helt automatiserad process är placeringen av etiketten mycket viktig för att garantera att de etiketterade emballagen avläses korrekt. Placeringen av etiketten avgörs av ett flertal faktorer, som till exempel placeringen av läsaren. Genomför tester med existerande läsare för att hitta bästa möjliga ställe att placera etiketten på.

 

Kontakta_Oss_CTA_Orange.png