Streckkodsskolan

00b8db0e-5710-4b0b-95ea-6c4063f07494.jpg

Ett enklare liv
Bakom dessa fantastiska streck stod en man som hette John T Kermode. 1934 sitter mr Kermode i sitt laboratorium på Cleveland Gas and Electric Company och frågar sig själv om det inte är möjligt att på något vis automatisera sorteringen av utgående fakturor. Och visst visar det sig vara möjligt med streck.
Mr Kermodes ursprungsidé byggde på att han lät ett streck stå för siffran ett, två streck för siffran två och så vidare. Som avläsare byggde han en magnetisk spole som kunde scanna strecken och tomrummen.
Streckkoden eller symbolen som den också kallas, har kraftigt förfinats sedan dess. I dag är de optiska avläsarna mycket avancerade och streckkkodssymbologierna har utvecklats till komplexa en eller tvådimensionella kodsystem.

Randig revolution
Fram till 90-talet var streckkoden främst förknippad med dagligvaruhandeln men idag finns det inte någon bransch som metoden gått obemärkt förbi.
Streckkoden handlar om, att automatiskt identifiera, att samla in data, öka produktionen, förbättra kvaliteten, kommunicera snabbare och mer korrekt, minska fel, reducera kostnader, höja vinsten och över huvud taget förenkla våra liv.
Så ägna John T Kermode, en sann vardagshjälte, en tanke när du står där i självscanningskassan på snabbköpet och scannar dina varor.

Streckkoder är den vanligaste formen av AUTO-ID

Ett antal parallella mörka och ljusa streck eller punkter som arrangeras enligt ett bestämt system. Det finns 3 olika typer av kodsymboler, endimensionella eller flerradiga (stackade 2-D koder) samt tvådimensionella (äkta 2-D kod, matriskod).

 

Hur fungerar det?

 

Streckkoden är en kodsymbol för optisk läsning
Ett antal streckkodstyper har tagits fram för olika ändamål. En streckkod kan vara alfanumerisk eller enbart numerisk. Streckkoden kan tryckas på etiketter, på wellpapp, papper, plast eller metall. Streckkoden kan också, beroende på läsutrustning, streckkodstyp och storlek, läsas från direktkontakt till upp till dryga 10m avstånd.
En ljus yta återreflekterar mycket av det ljus som riktas mot den medan en mörk yta absorberar det mesta av ljuset. Skillnaden kallas kontrast.
Genom att placera mörka streck och ljusa mellanrum sida vid sida och sedan låta en ljusstråle svepa över koden, kan man få en information som motsvarar streckens och mellanrummens bredd. Informationen, som omvandlas från en ljussignal till en elektrisk signal av en fotomottagare kan sedan tolkas av en avkodare. Numera använder man även digital kameror anpassade med inbyggda avkodare.

 Vilken streckkodstyp?
Streckkodssymbolen består alltså av ett antal ljusa och mörka kodelement.

Det finns olika typer av streckkodsstandarder och de är utvecklade för specifika krav inom olika typer av industri. Varje standard dikterar max antal tecken som kan användas, samt vilken typ av data som är representerad. Det betyder att antalet tecken samt vilken typ av information som skall finnas i koden avgör vilken streckkodstyp som kan användas. Vid val av streckkodstyp bör man ta hänsyn till faktorer som vilken streckkodstyp leverantörer och kunder använder, vilken typ av streckkodsläsare som skall användas, hur stort utrymme streckkoden får ta m.m.

Läs mera om vad som påverkar koden.

 

Streckkodsstandarder och symbologier

Här följer ett antal exempel på olika streckkodsstandarder eller symbologier:

 

EAN-13 / GS1-13 (numerisk kod) Licenspliktig.

EAN-13 är den mest använda koden i EAN familjen. Den består av 13 siffror och är avsedd för konsumentvaror, lokaliseringsnummer inom elektronisk handel m.m.

Läs mera om EAN-13.

 

UPC-A (numerisk kod) Licenspliktig.

Den amerikanska versionen av EAN-13. Består av 12 siffror (eller 13 siffror med en nolla först).

Läs mera om UPC-A.

 

EAN-8 och UPC-E (numeriska koder) Licenspliktig.

Är korta varianter på EAN-13 och UPC-E och kan bara användas vid mycket speciella situationer där EAN-13 eller UPC-A inte får plats på förpackningen.

Läs mera om EAN-8 och UPC-E.

 

Code 128 (alfanumerisk kod).

En vanligt förekommande endimensionell kod med en algoritm som gör streckkoden kortare än många andra 1-D streckkoder.

Läs mera om Code128.

 

EAN-128 / GS1-128 (alfanumerisk kod).

En variant av Code 128. Koden byggs upp av fördefinierade fält som definieras av standardiserade AI:s (Applikations Identifierare). Används ofta som ytteremballagemärkning, på transportetiketter, m.m.

Läs mera om GS1-128.

 

Code 39 (alfanumerisk kod).

Historisk en vanlig streckkodstyp inom industrin.  Kan innehålla versaler A-Z och siffror 0-9 samt $, /,+ och %.  Koden rekommenderas ej vid långa teckenserier.

Läs mera om Code39.

 

Code 93 (alfanumerisk kod).

Denna kod utvecklades för att komplettera Code 39. Den inkluderar alla 128 tecknen i ASCII data set. Hanterar streckkoden på ett mer platseffektivt sätt än Code 39. Code 93 fodrar 2 kontrollsiffror.

 

Interleaved 2 of 5 (numerisk kod).

Även kallad Int2/5 eller ITF. En av de tidiga "de facto" standaderna, men rekommenderas inte att användas p.g.a. att det är möjligt att läsa delar av koden.

Läs mera om Int2of5.

 

EAN-14 (numerisk kod).

Även kallad IFT-14 eller DUN-14

Kod för märkning av ytterförpackningar, kodens uppbyggnad gör att den lättare kan användas för att tryckas direkt på grövre material, som kartong.

Läs mera om EAN14.

 

Codabar (numerisk kod).

En tidig streckkod som används först och främst inom fotoindustrin samt läkemedelsindustrin. Start- och stopptecken är A, B, C eller D. Mellan dessa tecken finns numeriska tecken.

 

PFD 417 (2-d kod, staplad).

En tvådimensionell kod som är läsbar med streckkodsläsare som har en laser eller linjär imager. Beroende på inställningar kan koden läsas även om hälften av streckkoden saknas.

Läs mera om PDF417.

 

Aztec (2-D, matrix).

Streckkoden bygger på ett fyrkantigt rutnät med ett "bulls-eye" mönster i mitten för att lokalisera koden. Koden kan hantera upp till 1914 bytes av data.

Koden använda bland annat av flygbolagen (IATA) på elektroniska boarding kort.

 

DataMatrix (2-D, matrix)

Koden kan vara fyrkantig eller rektangulär. Det som kännetecknar koden är de mörka strecket (L-mönstret) i vänster och underkant av koden, som används för att avgöra rotation, storlek och format på koden.

Läs mera om DataMatrix.

 

QR Code (2-D, matrix)

Koden utvecklades som en snabb maskinläsbar kod för att spåra komponenter i biltillverkningsindustrin, har på senare tiden även blivit populär i många kommersiella verksamheter. 

Läs mera om QR koder.

 

MaxiCode (2-D, matrix)

Koden består inte av streckkoder utan av punkter organiserade i ett hexagonalt rutmönster.

Koden används bland annat av UPS på deras adresslappar.

 

Andra intressanta länkar:

 

Tips och råd om streckkoder.

Streckkodsguide för ytterförpackning.

UCC/EAN Application Identifiers.