Om Applog

Applog (Applied Logistics Sweden AB) etablerades 2002 med ambitionen att hjälpa företag till framgångsrik informationshantering i sina affärs- och verksamhetsprocesser. Detta innebär att vi ser till att information snabbt kan samlas in på ett säkert sätt och spridas till rätt användare vid rätt tidpunkt. Vi bistår dagligen företag med produkter, idéer och koncept för informationshantering främst inom områdena logistik, Auto ID och mobila applikationer.  Genom vårt nätverk av marknadsledande tillverkare ser vi till att varje projekt får rätt utrustning. Tillsammans ser vi till att din information når fram till rätt användare på ett säkert sätt vid rätt tidpunkt. Vi kallar detta för informationslogistik. 

Produkter som vi erbjuder våra kunder är:  etikettskrivare, handdatorer, truckdatorer, streckkodsläsare, etikettprogram, samt etiketter och färgband.

Varmt välkommen till oss på Applog.